Вас втоматично буде переадресовано на нову версію сайту через секунд якщо не хочете чекати натисніть на посилання http://sokallicey.lvivedu.com

«Слюсар з ремонту автомобілів, газозварник»

Автомобільний транспорт є частиною транспортної мережі України. Він виконує основний об’єм перевезення вантажів і пасажирів, він є найбільш ефективним і перевозить більше вантажів, ніж залізничний і водний транспорт разом узяті. Щоб підтримувати автомобільний парк в належному стані, його необхідно своєчасно обслуговувати і ремонтувати. Цим займаються слюсарі з ремонту автомобілів. Професія слюсаря з ремонту автомобілів вимагає не лише глибокого розуміння конструкції автомобілів, але і вміння самостійно оцінити новий механізм чи систему, відремонтувати і обслужити. Ця професія на сьогоднішній день є однією з найбільш престижних.

Після закінчення училища по спеціальності «Слюсар з ремонту автомобілів» є перспектива і можливість робити на станціях технічного обслуговування легкових і грузових автомобілів, сервісних центрах, автотранспортних підприємствах.

Навчаючись в нашому ліцеї ви зможете здобути паралельно ще й фах газозварника, що підвищить ваші шанси на майбутнє працевлаштування і добрий заробіток.

Професія 7231.2. Слюсар з ремонту автомобілів

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: конструкцію і  призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності; правила складання автомобілів, способи  і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів; основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електроустаткування; типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення; призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування; відповідальні регулювальні і кріпильні роботи; основні властивості металів; призначення термообробки деталей; будову універсальних  спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; систему допусків і  посадок, квалітети та параметри шорсткості; правове регулювання господарських відносин у промисловості, захист господарських прав і інтересів,  основи трудового законодавства, адміністративну і дисциплінарну відповідальність; планування підприємницької діяльності, фінансову базу підприємства, інноваційну та комерційну діяльність підприємств (основи маркетингу), фінанси та облік на підприємстві,  системи обслуговування бізнесу;

використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва,  діючі системи управління на основі комп’ютерних технологій відповідно до спеціалізації; особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми  технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання,  стандартизацію та контроль якості; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними ; метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали; основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, змінного струму,  трансформаторів,  електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів; правові та організаційні основи охорони праці,  основи безпеки праці пожежної безпеки,  електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії в галузі,  проходження медичних оглядів,  практичне надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Завдання та обов’язки: виконує роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних і спеціальних), а також автобусів; ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22; визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів; ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей; виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових зєднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей;  розбирає відповідальні складові одиниці та агрегати  електроустаткування автомобілів; з’єднує та паяє проводи з приладами  й агрегатами електроустаткування; виконує слюсарну обробку деталей за 11-12  квалітетами  із застосуванням універсального обладнання; ремонтує і встановлює складні агрегати і складові одиниці під керівництвом слюсаря  вищої кваліфі

Професія 7212.1. Газозварник

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:  будову газозварювальної апаратури, яку обслуговує; будову зварних швів та способи їх випробовування; основні властивості металів, які зварює; правила підготовки деталей та вузлів під зварювання та наплавлення; правила вибору режиму нагрівання металу залежно від його марки, товщини;причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій в виробах, які зварює, та заходи їх запобігання; основні технологічні заходи зварювання та наплавлення деталей зі сталі, кольорових металів та чавуну; умовне позначення зварних швів на кресленнях; матеріали теоретичних знань з спеціальної технології, матеріалознавства, охорони праці, електротехніки, інформаційних технологій, основ галузевої економіки і підприємництва, основ правових знань.

Завдання та обов’язки: виконувати газове зварювання середньої складності вузлів, деталей та трубопроводів з вуглецевої конструкційної сталі та простих деталей з кольорових металів та сплавів в усіх просторових положеннях зварного шва, крім стельових. Усувати раковини та тріщини в деталях та вузлах середньої складності наплавленням. Наплавляти твердими сплавами прості деталі. Виконувати попереднє та супутнє підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.