Вас втоматично буде переадресовано на нову версію сайту через секунд якщо не хочете чекати натисніть на посилання http://sokallicey.lvivedu.com

 

«Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

            «Облік – це надзвичайно цікаво!».

            Роль бухгалтера в будь-якому закладі, на будь-якому підприємстві не можна переоцінити.

            Професія бухгалтера на сучасному етапі дуже різнопланова і вимагає економічної грамотності. В нашому ліцеї Ви здобудете первинні навички і навчитесь планувати свій особистий бюджет.

            Після закінчення наші випускники знаходять роботу не лише  обліковця, але й касира, комірника, касира-контролер, бухгалтера,

            Суміжна професія – «лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» дає можливість влаштуватися на пивзаводі, молокозаводі, ветлабораторії, хлібопекарні, підприємствах водного господарства, заводах мінеральних добрив і т. д.

Професія - 8229.2.  Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: порядок  відбирання  і  оформлення  проб;  основні  властивості  матеріалів; сировини  і  напівфабрикатів, які  підлягають  аналізу; призначення  лабораторного  устаткування  і  правила  поводження  з  ним; матеріали теоретичних знань зі спеціальної технології, техніки лабораторних хіміко-бактеріологічних робіт, охорони праці, електротехніки, інформаційних технологій, основ галузевої економіки і підприємництва, основ правових знань, правил дорожнього руху.

Повинен уміти: готувати  проби  до  випробувань  і  аналізів. Проводити  лабораторні  випробування  зразків  сировини, вати  на  вміст  вологи,  визначати   стан збірної  здатності, капілярності. Проводити  різноманітні  хіміко-бактеріологічні  аналізи  води , харчових  продуктів, сировини, напівфабрикатів  і  готових  виробів  під  керівництвом  лаборанта  більш  високої  кваліфікації.  Визначати  за  кольором  дозрілість тростини. Проводити  аналіз  на  вологість  і  засміченість  тростини.

 

Кваліфікація – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

Повинен уміти: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей (допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів, які надходять в підрозділ (відділ, управління) бухгалтерського обліку. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист). Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.